Congleton Town 1 Ashton Athletic 1 - 8/11/14 - Pete Barton Photography