Atherton Colls 3 Ashton Athletic 1 - Pete Barton Photography